eglė ignatavičIenė

Choro dirigentė, muzikos pedagogė, kurios visa kūrybinė veikla pašvęsta vaikų ir suaugusiųjų choriniam ugdymui.

Vaikų chorų „Angelai” ir „Serafimai“ vadovė, mišraus choro „Langas“ chormeisterė ir solistė.

kūrybinė veikla

kūrybinės veiklos aprašymas