Apie mus

Pradžia

Vilniaus Bernardinų bažnyčios giedojimo mokykla įkurta 1995 metais pranciškono tėvo Benedikto ir choro dirigentės Ritos Kraucevičiūtės iniciatyva. Pradžioje buvo tik suaugusiųjų choras „Langas“, tačiau neužilgo sukurti ir vaikų chorai.

1996 m. įsteigta Asociacija, vienijanti visus chorus. Chorvedžiai yra Lietuvos chorų sąjungos nariai.

Pagrindinės veiklos

Mes MYLIME chorinę muziką, tad pagrindinis mūsų veiklos tikslas – šia meile dalintis su įvairaus amžiaus žmonėmis ir sistemingai juos ugdyti. Mokykla vienija penkis chorus: keturis vaikų ir jaunuolių, bei suaugusiųjų chorą „Langas“.

Ypatingą dėmesį skiriame vaikų ir jaunuolių muzikiniam ugdymui – juos  mokome pagal Vilniaus m. savivaldybės akredituotą  programą, kuri sudaryta atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus.

Daugiau apie vaikų ir jaunuolių ugdymą skaitykite čia>>.

Atliekama muzika

Atliekame XXXXX muziką.

Ypatingą dėmesį skiriame lietuvių autorių muzikos populiarinimui – jos pristatymus įtraukiame į visas programas.

Bendradarbiaujame su Lietuvos kompozitoriais, keletas jų savo kūrinius paskyrė mūsų chorams.

Mišios ir šventės Lietuvoje

Giedame šv. mišiose Vilniaus Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje bei kitose Lietuvos šventovėse didžiausių bažnytinių švenčių ir atlaidų metu.

Bendradarbiaujame su Lietuvos miestų ir miestelių bendruomenėmis, noriai  dalyvaujame vietiniuose renginiuose.

Esame įvairių  muzikinių projektų bei tradiciniais tapusių šventinių koncertų dalyviai: pavyzdžiui, Kalėdinis koncertas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, šv. Liucijos šventė bandradarbiaujant su Švedijos ambasada ir kiti.

Konkursai, festivaliai

Nuolat dalyvaujame ir skiname prizus Dainų šventėse, konkursuose ir festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje. Tačiau už visus prizus svarbesnis yra jausmas, kad atliekami kūriniai paliečia žmonių širdis. Tai liudija dalyvių ir žiūrovų džiaugsmo ašaros, aplodismentai, jautrūs padėkos žodžiai ir koncertų metu sausakimša Vilniaus Bernardinų bažnyčia.