Pradžia

Vilniaus Bernardinų giedojimo mokykla įkurta 1995 metais pranciškono tėvo Benedikto ir choro dirigentės Ritos Kraucevičiūtės iniciatyva. Pradžioje buvo tik suaugusiųjų choras „Langas”, tačiau neužilgo sukurti ir vaikų chorai.

1996 m. įsteigta Asociacija, vienijanti visus chorus. Chorvedžiai yra Lietuvos chorų sąjungos nariai.

Pagrindinės veiklos

Mes mylime chorinę muziką, tad pagrindinis mūsų veiklos tikslas – šia meile dalintis su įvairaus amžiaus žmonėmis ir sistemingai juos ugdyti. Mokykla vienija penkis chorus: keturis vaikų ir jaunuolių, bei suaugusiųjų chorą „Langas”.

Ypatingą dėmesį skiriame vaikų ir jaunuolių muzikiniam ugdymui – juos  mokome pagal Vilniaus m. savivaldybės akredituotą  programą, kuri sudaryta atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus.

Daugiau apie vaikų ir jaunuolių ugdymą skaitykite čia>>.

repertuaras

Mūsų repertuaras itin platus: tai skirtingų epochų bei stilių, senųjų autorių bei šiuolaikinių kompozitorių kūriniai. Didžiąją repertuaro dalį sudaro sakralinė muzika.

Ypatingą dėmesį skiriame lietuvių autorių muzikos populiarinimui – jos pristatymus įtraukiame į visas programas.

Bendradarbiaujame su Lietuvos kompozitoriais, keletas jų savo kūrinius paskyrė mūsų chorams

Koncertai, festivaliai, renginiai

Chorai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose chorų konkursuose, festivaliuose, Dainų šventėse, rengia bendrus projektus su kitais  kūrybiniais kolektyvais bei atlikėjais. Esame įvairių  muzikinių projektų bei mokyklos tradicinių  šventinių koncertų dalyviai: Kalėdinis koncertas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, šv. Liucijos šventė bandradarbiaujant su Švedijos ambasada ir kiti.

Giedame šv. mišiose Vilniaus Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje, bendradarbiaujame su Lietuvos miestų ir miestelių bendruomenėmis, noriai  dalyvaujame jų renginiuose, keliaujame po užsienį ir savo chorine muzika bei lietuvių kompozitorių kūriniais dalinamės su pasauliu.