choras „ANGELAI“ (7-9 M.)

„Angelų“ chore dainuoja 7 – 9 metų vaikai, vadovė profesionali chorvedė Eglė Ignatavičienė. Mažieji giesmininkai mokosi vienbalsių dainų, ansambliuoti, giedojimo ir vokalo technikos pradmenų, sceninio judesio, lavina muzikinę klausą. Didelis dėmesys čia skiriamas ir muzikiniam raštui. Vaikai mokosi teorijos, pažinti natas ir muzikinius intervalus, atlieka ritmo pratimus, ruošiasi didiesiems metų koncertams bei muzikiniams projektams.

veikla

„Angelai“ kasmet koncertuoja tradiciniuose giedojimo mokyklos koncertuose, jų per metus surengiame ne mažiau trijų. Parengtas programas pristatome tėveliams, seneliams ir draugams šv. Kalėdų, šv. Velykų, Motinos dienos bei kitomis progomis, vieną kartą per mėnesį giedame šv. mišiose. Dalyvaujame vaikų muzikos festivaliuose, Dainų šventėse ir muzikiniuose projektuose.

Mūsų mokykloje daug dėmesio skiriame socialinių kompetencijų ir bendrystės ugdymui – kartu švenčiame šventes, organizuojame dienos stovyklas, todėl čia užsimezga pačios stipriausios draugystės ir kuriami patys gražiausi vaikystės atsiminimai!

užsiėmimų grafikas ir kaina

Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais Bernardinų giedojimo mokykloje, Maironio g. 8, Vilniuje.

• 17.15 – 18.00 val. solfedis 2 gr.
• 18:00 – 18.45 val. choras
• 18.45 – 19.15 val. solfedis 1 gr.

Mėnesio mokestis 50 Eur (pasinaudojus NVŠ krepšeliu – 30 Eur). Mūsų mokymo programa akredituota Vilniaus m. savivaldybėje, todėl 20 Eur gali būti kompensuojama per mūsų mokyklą sudarius Neformaliojo vaiko švietimo sutartį su Vilniaus m. savivaldybe.