Rita Kraucevičiūtė

Profesionali chorvedė, dirigentė, kūrinių aranžuotoja, kurios visa kūrybinė veikla jau daugiau nei 40 metų pašvęsta chorinei muzikai.

R. Kraucevičiūtė vadovauja dviems I kategorijos chorams, yra aktyvi lietuvių autorių chorinės muzikos populiarintoja Lietuvoje ir užsienyje.

Už ilgametę chorinę veiklą ir pasiekimus R. Kraucevičiūtė įvertinta įvairiais apdovanojimais ir prizais Lietuvoje ir užsienyje.

kūrybinė veikla

Svarbiausi kūrybinės veiklos įvykiai

2021 m. Įvertinta Lietuvos chorų sąjungos premija už produktyvią kūrybinę veiklą.

2019 m. Gavo meno kūrėjos statusą.

2017 m. Pelnė apdovanojimą „Geriausia konkurso dirigentė” sakralinės muzikos festivalyje-konkurse „Magutni Boza (Магутны Божа)” Mogiliove, Baltarusijoje.

Nuo 2007 m. Diriguoja Lietuvos Dainų šventėse.

2007-2011 m. R. Kraucevičiūtės vadovaujamas vaikų choras išrinktas dalyvauti Portman Rachel operoje vaikams „Mažasis princas“. Kol ši opera buvo LNOBT repertuare, R. Kraucevičiūtė ruošė vaikų choro partiją.

2007 m. Vedė dainavimo pamokas moksleiviams ir mokymo kursus muzikos mokytojams Leono miesto gimnazijose (Ispanija).

2006 m. Vedė dainavimo kursus Leono provincijos chorams Ispanijoje. Kursų dalyvius supažindino su lietuvių autorių chorine muzika, o jungtiniame koncerte net 18 provincijos chorų dainavo lietuvių kompozitoriaus J. Gudavičiaus dainą „Kur giria žaliuoja”.

Nuo 1995 m. Vadovauja jaunuolių (12-18 m.) chorui „Švento Pranciškaus paukšteliai”.

1995 m. Įsteigė Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklą ir iki 2019 m. jai vadovavo. Šiuo metu mokyklos meno vadovė ir vyr. dirigentė. Mokykloje veikia keturi vaikų ir mišrus suaugusiųjų choras. Čia giedojimo, chorinio dainavimo ir muzikos mokosi daugiau nei 60 vaikų ir 30 suaugusiųjų.

1990 m. Sukūrė mišrų chorą „Langas”, kuriam iki šiol vadovauja ir vykdo aktyvią kūrybinę veiklą.