Kultūrinis ugdymas ir asmenybės formavimas vaikų vasaros stovykloje

Kultūrinis ugdymas yra neatsiejama vaikystės dalis. Jis ne tik padeda vaikui atrasti savo identitetą, vertinti savo šaknis, bet ir užtikrina įgūdžių, reikalingų globalėjančioje visuomenėje, formavimą. Kultūrinis ugdymas atveria kultūros bei meno raiškų įvairovę, skatina kritinį mąstymą, platesnį ir įvairiapusiškesnį reiškinių suvokimą, stiprina socialinę sąmonę.

Bernardinų giedojimo mokyklos vaikų chorų vasaros stovykloje kultūrinis ugdymas natūraliai integruojamas į kitas aktyvias laisvalaikio veiklas, ir puikiai papildo ir įprasmina vaiko gyvenimą vasaros atostogų metu. Stovyklos metu vaikai pradeda mokytis artėjančio sezono kūrinius, taigi vyksta chorinio dainavimo, vokalo ir sceninio judesio pamokos. Taip pat, kasdien bus organizuojamos įtraukiančios kultūrinės veiklos, skirtingas kompetencijas  ir kritinį mąstymą formuojančiomis temomis:

• Susipažinimas su grigaliniu choralu;

• Liaudies dainų ir šokių vakaronė;

• Klasikinio vokalo užsiėmimai;

• Interaktyvi kelionė per chorinės muzikos amžius;

• Kūno kalbos išraiškos pamoka;

• Komunikacijos vaidmens supratimas ir bendrystės kūrimas.

Kiekviena veikla suplanuota ir organizuota taip, kad vaikai galėtų pažinti ir suprasti skirtingas kultūros ir meno formas, lavintų asmeninius ir bendravimo įgūdžius. Šias veiklas ves kviestiniai lektoriai: jaunimo mėgiama folk grupė, aktorius, komunikacijos specialistė ir kiti.

Bernardinų giedojimo mokyklos stovyklos tikslas – skatinti vaikus tapti atvirais, sąmoningais pasaulio piliečiais, vertinančiais savo tapatybę ir šaknis.

Projektą finansuoja