Rita Kraucevičiūtė

Profesionali chorvedė, dirigentė, kūrinių aranžuotoja, kurios visa kūrybinė veikla jau daugiau nei 40 metų pašvęsta chorinei muzikai.

R. Kraucevičiūtė vadovauja dviems I kategorijos chorams, yra aktyvi lietuvių autorių chorinės muzikos populiarintoja Lietuvoje ir užsienyje.

Už ilgametę chorinę veiklą ir pasiekimus R. Kraucevičiūtė įvertinta įvairiais apdovanojimais ir prizais Lietuvoje ir užsienyje.

David Fajula nuotr.

kūrybinė veikla

Svarbiausi kūrybinės veiklos įvykiai

1990 m. 

Sukūrė mišrų chorą „Langas“, kuriam iki šiol vadovauja ir vykdo aktyvią kūrybinę veiklą.

1995 m. 

Įsteigė Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklą ir jai vadovauja. Mokykloje veikia keturi vaikų ir mišrus suaugusiųjų choras. Čia giedojimo, chorinio dainavimo ir muzikos mokosi daugiau nei 60 vaikų ir 30 suaugusiųjų.

Nuo 1995 m.

Vadovauja jaunuolių (12-18 m.) chorui „Švento Pranciškaus paukšteliai“.

2006 m.

Vedė dainavimo kursus Leono provincijos chorams Ispanijoje. Kursų dalyvius supažindino su lietuvių autorių chorine muzika, o jungtiniame koncerte net 18 provincijos chorų dainavo lietuvių kompozitoriaus J. Gudavičiaus dainą „Kur giria žaliuoja“.

2007 m. 

Vedė dainavimo pamokas moksleiviams ir mokymo kursus muzikos mokytojams Leono miesto gimnazijose (Ispanija).

2007-2011 m. 

R. Kraucevičiūtės vadovaujamas vaikų choras išrinktas dalyvauti Portman Rachel operoje vaikams „Mažasis princas“. Kol ši opera buvo LNOBT repertuare, R. Kraucevičiūtė ruošė vaikų choro partiją.

2007-2011 m. 

R. Kraucevičiūtės vadovaujamas vaikų choras išrinktas dalyvauti Portman Rachel operoje vaikams „Mažasis princas“. Kol ši opera buvo LNOBT repertuare, R. Kraucevičiūtė ruošė vaikų choro partiją.

Nuo 2007 m. 

Diriguoja Lietuvos Dainų šventėse.

2017 m. 

Pelnė apdovanojimą „Geriausia konkurso dirigentė“ sakralinės muzikos festivalyje-konkurse „Magutni Boza (Магутны Божа)“ Mogiliove, Baltarusijoje.

2019 m. 

Gavo meno kūrėjos statusą.

2021 m. 

Įvertinta Lietuvos chorų sąjungos premija už produktyvią kūrybinę veiklą.

Rita Kraucevičiūtė:

Mano kūrybinės veiklos tikslas – Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų muzikinis lavinimas. Siekiu supažindinti klausytojus su aukščiausio meninio lygio ir vertės muzika, gražiausiais jos atlikimo pavyzdžiais, ugdyti jautrų muzikos ir teatro mylėtoją.

Festivalių ir edukacinių renginių užsienyje metu pristatau Lietuvą kaip aukštos kultūros šalį: mano vadovaujamų chorų atliekami Lietuvos autorių kūriniai visada sulaukia aukščiausių įvertinimų iš profesionalų bei susižavėjusios publikos ovacijų.

Ypatingą reikšmę skiriu sakralinei muzikai ir giedojimui. Tikiu, kad ši muzika pakelia žmogaus dvasią, todėl nuolat ieškau geriausių kūrinių ir siekiu jų geriausio atlikimo. Todėl ne vieną kartą esame įvertinti kaip geriausi sakralinės muzikos atlikėjai Lietuvos ir užsienio chorų konkursuose.